Kethel

  • Beelden
  • Kaart
  • Informatie

In een akte uit de tiende eeuw wordt het dorp Hargan genoemd. Het is de oude naam voor Bethel of Kethel, zoals het dorp sinds de elfde eeuw heet. De oude dorpskerk staat op een terp. Het onderste gedeelte van de toren dateert uit omstreeks 1300. De kerk kreeg zijn huidige vorm bij het herstel in 1630, na ernstige beschadigingen in de Tachtig Jarige Oorlog. In 1828 werd het koor afgebroken om plaats te maken voor een begraafplaats. Het interieur van de kerk bevat nog tal van oude elementen: herenbanken, een preekstoel, een tiengebodenbord en een opvallend witmarmeren monument uit 1684 ter nagedachtenis aan ridder Jacob de Brauw, ambachtsheer van Kethel. Een karakteristiek inrij hek sluit het kerkterrein af van het Noordeinde. 

U bent hier