Hodenpijl Buitenplaats

  • Beelden
  • Kaart
  • Informatie
Buitenplaats Hodenpijl vanaf de Tramkade
Aquarel (1823)
Buitenplaats Hodenpijl
Hodenpijl Joan van Beest (1634)
Opkamer (2000)
Melkkelder
Levende Buitenplaats
Varken met biggen
Boer Ton
Buitenplaats Hodenpijl vanaf de Tramkade (zomer)

Buitenplaats Hodenpijl is een overblijfsel van een zeventiende-eeuwse buitenplaats, gekenmerkt  door een ruim erf, vijver en hoge bomen rondom. Onder de opkamer bevindt zich een oude kelder met kruisgewelven die wordt gedragen door achtkantige zuiltjes. Op het erf staan verder een oude wagenschuur en tuinmuur. De voormalige buitenplaats is een rijksmonument.

De oudste vermelding van een woning op deze plaats dateert uit 1561 (de Tiende Penning van Hodenpijl). In 1634 komt deze in bezit van de familie Van Wouw die de oorspronkelijke boerderij Hodenpijl uitbouwt tot buitenhuis voor de weduwe Van Wouw en haar dochter Sophia van Wouw.

Op het boerenbedrijf zorgde de veeteelt en de bereiding van boter kaas voor de inkomsten. In 1690 blijkt dat er een nieuwe boomgaard en een singel waren aangelegd, waardoor Hodenpijl steeds meer het karakter van een buitenplaats kreeg. Tot 1763 bleef Hodenpijl in handen van de familie Van Wouw, waarna het bezit werd gekocht door meestertimmerman Willem van den Bosch uit Schipluiden.

In 1833 kocht Dirk Jacobsz. Ammerlaan op een veiling het gehele bezit. Hij bracht het huis Hodenpijl zoveel mogelijk in oude staat terug maar brak de oude stallen af om daar twee boterpakhuizen te bouwen.

In 1861 werd Dirk Ammerlaan burgemeester van Schipluiden, Hodenpijl en St. Maartensrecht (hij was eerder burgemeester van Hodenpijl). De gemeenteraad vergaderde in de ruime opkamer (de zaal) van de voormalige buitenplaats Hodenpijl.

In 2006 kwam het boerderijgedeelte, dat achter de buitenplaats ligt, in bezit van de familie Post uit Schipluiden en ontstond het plan voor de Levende Buitenplaats met een informatiecentrum voor Midden-Delfland. 

U bent hier