Vlaardingervaart

  • Beelden
  • Kaart
  • Informatie

De Vlaardingervaart is een breed vaarwater dat van Schipluiden naar Vlaardingen loopt en onderdeel vormt van de boezem van Delfland. Oude namen zijn de  Brede Vaart of Lichtvoetswatering (vooral het noordelijk gedeelte) of de Platvoetswatering (vooral het zuidelijk gedeelte).

Kijkend naar de verschillen in de verkaveling ten oosten en ten westen van de Vlaardingervaart kan worden geconcludeerd dat de het grootste deel van de Vlaardingervaart ouder is dan de verkaveling. Vanwege zijn slingerende vorm zal het zuidelijk deel een natuurlijk water zijn. Het noordelijke deel is grotendeels gegraven. De Vlaardingervaart was een grafelijk water waarvoor jaarlijks pacht moest worden betaald in de vorm van 200 snoeken, af te leveren aan het Hof in Den Haag.

De Vlaardingervaart heeft eeuwenlang als belangrijkste taak gehad het overtollig water uit het gebied van Delfland weg te voeren naar de sluizen in Vlaardingen en later, na het graven van de drie Vlieten, in Maassluis. De Vlaardingervaart transporteert tegenwoordig overtollig water naar het boezemgemaal Mr. Dr. C.P. De Zaayer, dat aan het eind van de Boonervliet staat.

Transport over water was vroeger veel belangrijker dan over de weg. Zo werd de melk van de boeren met de schuit opgehaald; het rechthuis van Zouteveen lag aan het water zodat gemakkelijk aangifte bij de burgelijke stand gedaan kon worden.

Langs de Vlaardingervaart is door de stad Delft op de oostkade een trekpad aangelegd als onderdeel van de trekschuitroute van Delft naar Maassluis en Vlaardingen. Van 1645 tot tegen het eind van de negentiende eeuw waren er officiële veerdiensten. Het trekpad is nu vooral een recreatief wandelpad, alhoewel tijdens de tweejaarlijkse Delflandrace de oude tijden herleven als historische Westlanders met menskracht gejaagd worden. De jaarlijkse Kadeloop ontleent zijn naam aan deze Vlaardingsekade.

Op de graskade aan de westzijde van de Vlaardingervaart, ter hoogte van de Duifpolder, loopt een wandelpad dat onderdeel is van diverse wandelroutes.

Aan de westzijde van de Vlaardingervaart liggen nog enkele vlietlandjes met typische moerasbegroeiing. Planten als dotterbloemen, echte koekoeksbloem, veenpluis en moeraskartelblad groeien er. Ook vinden vogels er hun nestplekken en bescherming. Deze beschermde gebiedjes zijn in beheer bij Natuurmonumenten.

U bent hier