Vlietlanden

  • Beelden
  • Kaart
  • Informatie
Jan Jansz. Potter, 1568
Vlietlanden ca. 1965
Reconstructie woning Groten Ariaen
Vrijwilligers knotten wilgen en essen
Veenmos
Rietorchis. Veenpluis, Moeraskartelblad en echte koekoeksbloemen
Rietorchis. Veenpluis, Moeraskartelblad en echte koekoeksbloemen
De reigerkolonie
De kleiput met eilandjes van surfborden
Visdiefje
Windmolens houden het waterniveau constant

De Vlietlanden

 

Voor de afvoer van overtollig water naar de Maas werden er in de veertiende eeuw drie vlieten gegraven: de Noordvliet, Middelvliet en Boonervliet. Zo ontstonden enkele smalle percelen. Doordat deze nooit zijn ingepolderd is er een vele meters dikke veenlaag gegroeid die voelt als een springkussen.  Doordat op een paar plaatsen kreekruggen door de Vlietlanden lopen, groeien hier hoge bomen waarin reigers graag broeden.

 

Bewoners

Tot de 80-jarige oorlog is er bewoning geweest op de Vlietlanden. Landmeter Jan Potter tekende in 1568 drie boerderijen. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Natuurmonumenten is in 2005 het huisje van een van de bewoners, Ariaen Cornelisz. ook wel Groten Ariaen genoemd, gereconstrueerd. Er is nog maar weinig van over.

 

Bijzonder natuurgebied

Eeuwenlang hebben de omliggende boeren gehooid op de Vlietlanden en werd het riet gebruikt voor dakbedekking. Nu onderhoudt Natuurmonumenten de Vlietlanden. Samen met vrijwilligers wordt geprobeerd de natuurwaarden te behouden en te verbeteren.

In het gebied groeien zeldzame planten als Veenpluis en Rietorchis (een wilde orchidee). In het voorjaar kleuren de Vlietlanden geel van de Dotterbloemen. Wat later ziet het er  paars van de Echte Koekoeksbloemen.

Het gebied wordt door verschillende vogels, waaronder de blauwe reiger, de gans, kuifeend, visdiefje en diverse meeuwensoorten als broedgebied gebruikt.

 

Windmolens

Het Hoogheemraadschap van Delfland controleert de waterstand in de vlieten en past deze naar eigen inzicht aan op basis van zomer- en winterstand. Ook bij grote hoeveelheden verwachte neerslag wordt bemalen, zodat het waterniveau ongeveer gelijk blijft.

Wisselende waterstanden zijn slecht voor het veen op de Vlietlanden. Daarom heeft Natuurmonumenten de afgelopen jaren keringen en windmolens aangebracht om schommelingen van het waterniveau te minimaliseren. De beschermde Noordse woelmuis (Rode lijst), achtergebleven na de laatste ijstijd,  wordt hiermee in zijn voortbestaan geholpen. Deze muis kan uitstekend zwemmen en houdt van de natte omgeving. Zijn vijand, de veldmuis, heeft daar een hekel aan.

 

Openstelling

Door de kwetsbaarheid van de natuur zijn de percelen in de Vlietlanden niet toegankelijk voor publiek

 

Verdere links

https:// www . natuurmonumenten.nl/natuurgebied/vlietlanden

https:// nl . wikipedia.org/wiki/Vlietlanden

www . cultuur.middendelfland.net/buitengebieden/vlietlanden.htm

www . middendelflandsite.nl/natuur-en-cultuurhistorie/vlietlanden

U bent hier