Delftse Schie

  • Beelden
  • Kaart
  • Informatie

De Delftse Schie is het kanaal tussen Delft en Rotterdam Overschie. Het is een redelijk drukbevaren water door beroeps- en pleziervaart. De verschillende Delftse (studenten)roeiverenigingen oefenen vrijwel dagelijks op dit circa 5 kilometer lange kanaal.

De Poldervaartbrug is een belangrijke recreatieve wandel- en fietsverbinding tussen het westelijk en oostelijk deel van Midden-Delfland.

Langs de Schie ligt een oud jaagpad met een karakteristiek bruggetjes dat dateert uit de tijd van de trekschuit van Delft naar Schiedam.

De Schie vindt zijn oorsprong in het veenriviertje de Schie, dat uitmondde in de toenmalige Merwede (tegenwoordig Nieuwe Maas). Het water is al eeuwenoud en werd al vroeg gebruikt voor de afwatering van het achterland. In 1280 werd de Poldervaart aangelegd om overtollig water van de Oost-Ambachten in het gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland af te voeren.  In 1389 kreeg de stad Delft toestemming om tussen de Schie en de toenmalige Merwede een eigen kanaal, de Delfshavense Schie, te graven. Aan het eind van dit kanaal werd Delfshaven gesticht. Zo verkreeg Delft een vaarverbinding met de Maas, die zeker ook van belang was tijdens de periode van de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). De  Delftse VOC kamer heeft bestaan van 1602 tot 1803.

U bent hier