Woudsepolder

  • Beelden
  • Kaart
  • Informatie

De eerste middeleeuwse boeren in de Woudse Polder vestigden zich in de elfde eeuw op enige afstand van de Zweth. Zij ontgonnen de wildernis, waarbij voor de afwatering gebruik werd gemaakt van prehistorische kreekjes. In het slotenpatroon van de polder is dat nog steeds zichtbaar. Dit archaïsche slotenpatroon is uniek in de regio.

Na overstromingen werden in de dertiende eeuw lage woonheuvels opgeworpen om droge voeten te houden. Deze terpjes zijn nog steeds herkenbaar in het landschap. Door klink en oxidatie van het veen werd het wonen op deze terpjes steeds moeilijker en na de dertiende eeuw werden de voerderijen verplaatst naar de imiddelshooggelegen, verzande bedding van de grote getijdekreek de Gantel in het zuiden van de polder. Daar ontstond het kekdorp 't Woudt. Ter plaatse is goed te merken dat de bebouwing hier aanzienlijk hoger ligt dan de omgeving. 

U bent hier