Broekpolder

  • Beelden
  • Kaart
  • Informatie

Broekpolder

De naam komt van 'Broek', een nat kleigebied. De afgelopen jaren is er in de Broekpolder veel gebeurd. Het is nu een van de grootste natuurgebieden in de omgeving Midden-Delfland. Met ruim 400 ha beslaat het een kwart van Vlaardingen. Er lopen diverse wandel- en fietsroutes, een mountainbiketrack en er is zelfs een Klauterwoud voor kinderen.

De grote verandering

Voor 1958 was de Broekpolder een veenweidegebied. Nadat er tussen 1958 en 1976 een metersdik pakket havenslib is opgespoten is de grond ernstig verontreinigd. Bovendien is het enkele meters boven de rest van de omgeving komen te liggen.

Tegenwoordig

Vanaf begin jaren 70 werd de polder gebruikt als recreatie- en productiebos met overwegend snelgroeiende bomen als populieren en wilgen. Het productiebos is de laatste jaren omgevormd naar een gevarieerd gebied met hogere natuurwaarde. Dit maakt de Broekpolder een uniek groot, groen, natuur- en recreatiegebied. Met enige regelmaat loopt er een schaapskudde die onder ander wordt ingezet om de Reuze Berenklauw te begrazen. Een plant die schadelijk is voor mensen, maar die graag gegeten wordt door deze dieren.

Recreatieve mogelijkheden:

·        De Ruigte        een natuurkerngebied met open plekken, ruimte voor water, een gevarieerde begroeiing en een kudde Schotse Hooglanders

·        Het Klauterwoud      een plek voor kinderen om avontuurlijk buiten te spelen in de natuur

·        Mountainbikeparcours      de route kent drie startpunten, waarvan een bij de Polderpoort

·        Ruiterroutes

·        Schelpenpaden (wandelen)

·        Losloopgebied          het grote losloopgebied voor honden ligt tussen het Klauterwoud en de mountainbike heuvels. Aan de andere kant wordt het begrensd door het fietspad en de Watersportweg

·        Toeristische overstapplaats (TOP) Polderpoort  bij dit punt informatie over de Broekpolder en het Midden-Delflandgebied. (zie ook www . toproutenetwerk.nl).

Adres

De Broekpolder ligt in het noordwesten van Vlaardingen en wordt begrensd door de A20 en de Vlaardingse Vaart. De Broekpolder is goed bereikbaar met de fiets.

Parkeervoorzieningen

aan de randen van het gebied bij de Polderpoort of langs de Watersportweg en de Broekpolderweg.

www . federatiebroekpolder.nl

verdere links

www . vvvvlaardingen.nl/.../broekpolder/e8613cbb-2b31-499d-bb44-4e6

https: //nl .wikipedia.org/wiki/Broekpolder_(Vlaardingen)

www . vlaardingen.nl/Inwoners/Groen_en_duurzaamheid/Broekpolder

U bent hier