Zuidkade

  • Beelden
  • Kaart
  • Informatie

Zuidkade

“Hoe genoeg’lijk rolt het leven des gerusten landmans heen…”

Ook de Dichter Hubert Cornelisz Poot (1689-1733) , van wie deze onsterfelijke dichtregels zijn, woonde op een boerderij in Abtswoude. Als kind liep hij dagelijks via de Zuidkade naar de Dorpsschool in Schipluiden.

De Zuidkade sloot oorspronkelijk de Kerkpolder af van het toen nog niet ontgonnen zuidelijker gebieden en is aangelegd om de Kerkpolder te beschermen tegen het water uit de latere Zouteveensepolder. Het gebied van Zouteveen is pas in de dertiende eeuw definitief ontgonnen. Hoewel er na de aanleg van de grote Maasdijk omstreeks 1250 geen echt overstromingsgevaar meer was, behielden de Tanthofkade en de Zuidkade hun waterkerende functie

Langs de kade is een uitzicht punt gesitueerd, aangeboden door A.A.G. Vrij, als besteding van de Zuid-Hollandse Landschapsprijs die hij in 1990 ontving.

Tegenwoordig ligt er op de Zuidkade een verhard fietspad, maar eeuwenlang was het een grasdijk die de boeren en kinderen uit Abtswoude gebruikten om te voet naar de kerk of de school in Schipluiden te gaan. Terwijl de polders vaak 's winters gedeeltelijk onder water stonden, waren de Tanthofkade en de Zuidkade in alle seizoenen goed als voetpad te gebruiken. 

Om een oost-west fietsroute te verkrijgen is de Zuidkade in de negentiger jaren van de 20ste eeuw volledig geasfalteerd en inmiddels ook over de nieuwe verlengde A4 heen verbonden met het nieuwere Sint Maartensrecht (fiets)pad.

Alhoewel de weilanden aan de noordkant inmiddels plaats hebben gemaakt voor de Golfbaan Delfland is langs de dijk de openheid van het landschap rondom goed te ervaren, vooral als het wat mistig is. Bij helder weer is de skyline van Rotterdam duidelijk aanwezig!

Met een beetje geluk kan men afhankelijk van het jaargetijde langs de Zuidkade grote groepen weidevogels waarnemen; zowel in de weilanden als in de lucht zijn Kieviten, Grutto's, Scholeksters of Wulpen.

http : //cultuur.middendelfland.net/buitengebieden/zuidkade.htm

U bent hier