Tanthofkade

  • Beelden
  • Kaart
  • Informatie

Tanthofkade

 

De Tanthofkade is een eeuwenoude dijk die de Kerkpolder scheidt van de Abtswoudsepolder. In vroeger tijd de moest de dijk de stad Delft beschermen tegen af en toe oprukkend water vanuit het westen. In Den Hoorn (vroeger deel van de gemeente Hof van Delft) begint de Tanthofkade bij de Dijkshoornseweg (die ook deze beschermende functie had). Tussen deze twee dijken ligt het water de Kickert, waar vroeger een overtoom lag om boten over de dijk te zetten.

 

Ook tegenwoordig is de Tanthofkade nog grotendeels aanwezig en, waar nodig, in het poldergebied in ere hersteld. Bij Den Hoorn en Delft begrenst de Tanthofkade de stedelijke bebouwing. In de polder vormt het de scheiding tussen twee polders.

De Tanthofkade begint in Den Hoorn als een smalle zijstraat van de Hoornseweg, naast Café Delfland. Net buiten de bebouwing van Den Hoorn, waar een kruising met een openbaar vervoertracé in aanleg is, wordt het pad landelijker met aan de linkerkant de laatste hoge flats van de Delftse muziekbuurt. Bij de kruising met de Kerkpolderweg, die naar het zwembad Kerkpolder en de sportvelden leidt, gaat het pad over in een echte dijk, links en rechts water en veel bomen (o.a. Wilgen en Vlierbes) en vaak een modderig pad.

Af en toe kruist er een fietspad vanuit de woonwijken, links, naar de sport- en recreatieterreinen in de Kerkpolder. De laatste grote onderbreking vormt de Kruithuisweg, onderdeel van de "ring" rond Delft. Door gewoon de richting van de dijk aan te houden (onder de tunnel door) is het pad aan de andere kant goed terug te vinden (bij twijfel: de roodgele tekens op de bomen geven het pad aan).

Vanaf hier gaat de Tanthofkade eerst langs woonwijk Tanthof en aangelegde moerasgebiedjes om vervolgens het weidelandschap van de Abtswoudsepolder in te lopen. Steeds aan beide zijden van de dijk lopen nu poldersloten en wordt de lege polder steeds indrukwekkender. De boerderijen en bijgebouwen staan ver weg van de dijk.

De Tanthofkade wordt op dit deel door de veeboeren gebruikt om vee te verweiden. Op onregelmatige afstanden staan er hekken die weilanden links en rechts met elkaar verbinden en ook doorgang op de dijk mogelijk maken. Speciaal voor de wandelaars zijn er kleinere klaphekjes gemaakt waardoor het over hekken klimmen niet meer nodig is. Hier en daar staat nog een groepje oude Knotwilgen dat uitnodigt voor een kort rust moment. 

 

Geleidelijk aan buigt de dijk meer naar links (oost) om na een rietmoeras uiteindelijk aan te komen bij de Abtswoudseweg. Op deze plaats heeft het Hoogheemraadschap van Delfland een tussengemaal aangelegd om overtollig water uit de Zouteveense- en Abtswoudsepolder richting het Schiekanaal af te voeren. De Abtswoudseweg is ook de eeuwenoude verbindingsweg van Delft met Kethel en Schiedam.

 

http: // cultuur.middendelfland.net/denhoorn/tanthofkade.htm

U bent hier