Foppenplas

  • Beelden
  • Kaart
  • Informatie

De Foppenplas is het noordelijke deel van de Foppenpolder dat in 1989 onderwater is gezet voor de waterrecreatie. Dit was onderdeel van de Reconstructie van het Midden-Delfland gebied. De plas ligt tussen de Middelvliet en Boonervliet. Op de Foppenplas en de vlieten worden regelmatig zeilwedstrijden gehouden, zoals de jaarlijkse Broekpolderregatta en de tweejaarlijkse Delflandrace. Aanlegsteigers langs de Foppenplas bieden ligplaatsen voor de waterrecreatie . Nabij de plas liggen een jachthaven en Eetcafé Het Jachthuis, beide alleen bereikbaar over het fietspad, dat vanaf Maasland langs de Middelvliet loopt, of over water met de veerpont De Kwakel.

De Foppenpolder is een smalle polder die overbleef na het graven van de Middelvliet en Boonervliet in de tweede helft van de veertiende eeuw. Deze twee vlieten, samen met de Noordvliet, werden gegraven door de ambachten voor de noodzakelijke afvoer van hemelwater via sluizen in de Maasdijk. Alleen de Boonervliet heeft deze functie behouden met aan het eind boezemgemaal De Zaayer. 

U bent hier